My Company

Thông tin về My Company ví dụ của Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Thảo luận
Trò chuyện, cổng thư và các kênh riêng tư